My Dear Princess... 3.

3. listopadu 2016 v 13:00 | Sasuke |  My Dear Princess
3.

"Magie funguje tak, že si něco představíš a pokusíš se s tím vlastní silou pracovat," pamatoval si Asahina, co mu ten chlápek řekl.
Seděl, koukal na svoje ruce, chvíli rozmýšlel, jestli nebude vypadat jako šílenec, pokud se o něco takového vážně pokusí. Po delším rozmýšlení se nakonec postavil, zavřel oči a ruce natáhl před sebe. Ať se snažil jak chtěl, nemohl v mysli utvořit žádný jasný obraz. Jako by v jeho hlavě bylo náhle prázdno pokaždé, když se o to pokusil.
Znovu a znovu to zkoušel, ale jediné co viděl před sebou byla tma, zmatek, hromada barevných čar. Otevřel oči a zklamaně si odfrkl, když neshledal žádnou změnu.
"A jak mám asi k čertu najednou čarovat?!" Vykřikl naštvaně, protože se o tohle pokoušel už několikátý den a věděl, že co nevidět se tu má jeho společník ukázat.
Položil se na posteli na bok, čelem ke zdi. Obličej si nafučeně podpíral rukou a zíral do bílého prázdna.
"Beztak je to celá pitomost, nechci snad dělat, že jsem uvěřil báchorce, o nějaké princezně, ne?" Ujišťoval se v duchu, zatím co si začal pečlivě prohlížet své tělo. Napadaly ho ty nejšílenější věci. Je možné aby byl dřív někým jiným? Mohl být dívkou?


"Ne! Já se fakt necítím jako nějaká čarodějka z doby kamenný!" Konstatoval v duchu, aby se těch pošetilých nápadů zbavil.
"Tak?" Ozvalo se mu za zády, tentokrát příchod Masamuneho nedoprovázela žádná šílená rána.
"Mohl bys začít chodit dveřmi?" Vyskočil z postele, div ne z kůže polekaně.
"Nebude to obtěžovat tvou rodinu?" Ujistil se mladík.
"K čertu!"
"Tam skončím brzy, neboj, zatím mě ještě musíš strpět," odpověděl mu tónem, který vypadal, že nežertuje, "a jak pokračuje obnova tvých schopností?"
"Nepokračuje, nemám žádné schopnosti," rozčílil se mladík, jenž už měl dost téhle šílenosti. V duchu sám sobě vyčítal, že kdy přistoupil na takovou příšernou hru.
"Takže si nevzpomínáš?" V jeho hlase bylo cosi bolestného a temného. Čišel z něj nějaký druh nenávisti, částečně k tomu chlapci a z poloviny i k sobě samému.
"Jak bych si mohl vzpomenout na něco, co se podle tebe stalo před desítkami nebo stovkami let!"
"Jestli nepomohlo nic do teď, budeme na to muset jít jinak, sejdeme se venku," rozhodl rázně.
"Sakra!" Utrousil chlapec, jakmile ten mladík zmizel oknem. Šlo mu na nervy, aby s tím člověkem začal ještě podnikat nějaké šílenosti, kam ho chce vzít?
"Proč jdeme tak hluboko do lesa? A proč s sebou stále vláčíš ten pitomý samurajský meč?!" Narážel na jedinou věc, která se na Masamunem ještě nezměnila i přes jeho vroucné žádosti, aby se nemusel objevovat na ulici po boku hastroše.
Alespoň oblečení měl teď jeho strážce jiné, zdálo se, že v džínách a mikině zapadá podstatně lépe mezi civilizované lidi.
"Jdeme ti vrátit vzpomínky," odpovědě stručně muž.
Jakmile usoudil, že už jsou dostatečně daleko, aby měli klid, vytáhl meč, podivně se uklonil a po několika málo sekundách se těmi neobratnějšími chvaty rozmáchl přímo po Asahinovi.
"Co to do háje děláš?!" Uskočil šokovaně chlapec.
Jenže Masamune nepřestával, oháněl se po něm, jako by mu toužil snad useknout hlavu, Asahina začal zoufale uhýbat, utíkat a přeskakovat všemožné překážky, schovával se za stromy, srdce mu bušilo jako splašené, z obličeje mu stékal pot, v jeho očích se odrážel děs.
"Přestaň!" Vykřikl, v jedné chvíli dokonce zvedl jakousi větev, aby měl katanu čím zarazit, protože tahle situace byla opravdu zoufalá. Cítil děsivý pocit, který mu říkal, že se proti němu právě obrátil někdo, kdo ho měl chránit, měl dojem, že ten pocit už dobře zná, že právě teď mu jde o život a to kvůli tomu pitomci před ním, co ho chtěl ještě před pár dny hlavně varovat a chránit, o to víc se třásl.
"Co se to sakra děje?!"
Př té myšlence najednou ucítil pod nohami cosi kluzkého a vystouplého, zakopl o kořen jednoho ze stromů, okamžitě se těžkopádně zřítil k zemi a jen sledoval, jak se Masamuneho katana řítí vstříc jeho obličej a chystá ho rozdělit na kusy.
Chvíle ticha, naprostého temna. Asahina znovu otevřel oči, překvapivě jeho první myšlenkou bylo, že do téhle šlamastiky se nemusel nikdy dostat, kdyby nebyl marnivým, chamtivým chlapcem, který touží někoho ovládat.
Chvíli bedlivě sledoval čepel několik centimetrů nad svým obličejem a teprve po té si všiml šokovaného- ne, vyděšeného výrazu ve tváři jeho společníka.
"Proč jsi mě nezastavil?" Vysypal ze sebe potichu.
"He?! Jak asi?! Řekl jsem ti milionkrát, ať přestaneš!" Vůbec nerozuměl, nechápal o co tomu maníkovi jde.
Masamune se pomalu narovnal, stáhl zbraň a ani se nesnažil uklidit ji do pouzdra, poodstoupil několik krků, než se svezl po kmeni stromu na zem. Katanu upustil kamsi na vlhkou zem, zatím co rukama se chytil za hlavu.
Jeho pohled vypadl opravdu traumatizovaně. Uvědomoval si to.
"Hej? Masamune?" Přešel k němu pomalu černovlasý mladík.
Jeho tvář byla bledá, oči těkaly z místa na místo, jako by srovnával jednu myšlenku vedle druhé.
"Um, chlape?" Klekl si k němu dost zmateně, aniž by přemýšlel nad tím, že ten člověk ho před chvíli mohl zabít.
"Nebráníš se pomocí magie," zašeptal.
"Pochopitelně! Už jsem říkal, že žádnou neovládám!" Rozhořčeně a důrazně zopakoval svá slova, ale nevypadal naštvaně.
"Nedokážu to, možná tě už… nedokážu přivézt zpátky," zašeptal.
Asahina zmateně koukal, netušil má na tohle říct, když ho najednou vyrušilo křupání. Podíval se nad sebe, když najednou uviděl lámající se větev.
"Hime!" Jeho společník okamžitě vyskočil a ochránil chlapce, kterého strhnul pod sebe.
"T-ty…? Jsi v pořádku?"
Starší z nich měl jen mírně pohmožděnou ruku, za to si uvědomoval, že tohle nebyla náhoda.
"Čaroděj už zřejmě svolává nohsledy, jeho síla každou hodinou stoupá a proti nám bude co nevidět všechno živé i neživé není tu bezpečno, musíme jít!" Vytáhl zdravou rukou mladíka na nohy a vlekl jej za sebou rychle pryč"Takže nás našel?!" Zeptal se za běhu druhý.
"Ne tak docela, nemůže nás sledovat, nevydáváš dostatečné magické signály, ale budeme muset být obezřetní, takovéhle potíže nebudou náhody!"

Jakmile byli oba znovu v Asahinově pokoji, jeho ochránce k němu vážně promluvil: "Několik dní teď nechoď do školy, v zájmu tvého bezpečí."
"Cože? A jak to mám asi vysvětlit? Nemůžu jen tak zmizet ze školy!"
"Pokud nemáš své schopnosti, musíme být opatrnější než kdy dřív, pokusím se zatím něco vymyslet. Jen je tu šance..." Jeho pohled uhnul, nedokázal se jí dívat do očí, byl už tak zklamaný, pociťoval k sobě samotnému tolik výčitek, jako by mu ona sama říkala, že se na takového budižkničemu nemůže dívat.
"Nevzpomněl sis vůbec na nic?" S tou otázkou mírně přimhouřil oči zabodnuté do podlahy.
"Ne," kroutil černovlásek hlavou.
"Pak jsme možná na konci, už je příliš pozdě, abych tě ještě přivedl zpět," vydechl.
Vypadal opravdu neobvykle zoufale, zklamal se sám v sobě.
Chlapec k němu přistoupil a trochu nečekaně mu položil ruku na rameno.
"Záleží na tom, jestli si vzpomínám? Když jsi si jistý, že jsem to já i bez toho, pak je hlavní, že jsem tady, ne?"
Masamune se mu znovu podíval překvapeně do očí, pak se na jeho tváři objevil úšklebek.
"Zase tahle tvoje velkorysá a ohleduplná stránka, kterou tě baví předvádět?" Opřel si na chvilku čelo o rameno toho chlapce.
"Užíváš si to?" Zašeptal trochu zoufalým tónem, čímž Asahinu silně znejistil.
Po té se znovu narovnal, mírně zvedl jeho bradu a díval se do těch nepřístupných očí: "Vím, že jsi to ty. Bez vzpomínek nebo s nimi. Možná bude takhle všechno… snazší."
Každý jeho další pohled, každé další slovo ujišťovalo ještě nedospělého, o něco nižšího mladíka před ním, že ví přesně co říká a tohle dítě je tu jediným, které vůbec netuší, co se děje.
"Neboj, vymyslím způsob, jak ti vrátit tvou sílu, tentokrát nesmíme prohrát," ujistil jej Masamune a v duchu si kladl otázku, jestli nemůže být tohle skutečně poslední šance, jak blízko už stál peklu? Skoro jako by v zádech cítil pohled samotného satana.

Tehdy jsem nemohl rozumět, netušil jsem, co pro něj znamená každá chyba kterou udělá. Proč si tak silně vyčítá každou nepatrnou hloupost, proč se jim tak zoufale snaží vyhnout, až dělá ty nejbanálnější. Netušil jsem ani co myslí tou mou ohleduplnou a velkorysou stránkou. Jenže pro něj to byla muka. Utrpení člověka, který mě znal daleko lépe než já sám. Nejvíc mě zaujala jeho poslední slova, že věci tak budou jednodušší, ta jsem nejspíš neměl nikdy pochopit. Pravděpodobně on ze všech nejméně byl tím člověkem, který se měl trápit ztracenými vzpomínkami.

Poslechl, několik dní nevyšel z domu, předstíral, že je mu špatně a čekal, kdy se tu ten podivín znovu objeví.
Nemusel čekat dlouho, protože se brzo objevil v jeho okně, navíc se dvěma batohy a haldou věcí.
"Co je to?" Šel mladík k věci namísto pozdravu.
"To máme na výpravu, nemáme moc času a musíme si pospíšit, na nějakou dobu se prostě rozluč s domovem, musíme jít," strkal mu pod nos jeden z batohů, aby si do něj připravil co uzná za vhodné.
"Kam jako jdeme?! Přišel jsi na něco?" Nestíhal se divit a rozhodně požadoval vysvětlení, než se jen tak pohrne zase do dalšího nebezpečí.
"Potřebujeme magické talismany, už znám polohu dvou ze tří, takže pro ně vyrazíme. Cestují časem spolu se svou princeznou, jsou jí oddané, vázané smlouvou stejně jako já, posilují moc mágů, když je získáme, mohlo by to probudit tvoje schopnosti," objasnil, ani se neposadil, svým postojem jasně dával najevo, že není času nazbyt.
"Chceš říct, abych se vykašlal na studium a flákal se s tebou někde kvůli šutrům, ke kterým se tu mimochodem přirovnáváš?" Pulzovala mladíkovi na čele žilka zlostí.
"Tady nejde jen o tvou budoucnost ale celý život. Vlastně o životy spousty lidí, pokud čaroděj zvítězí, nebude už nikoho, kdo by se mu postavil a on se znovu stane obávaným a mocným."
"He? A já nejsem dobrotivý bůh, abych se o tohle všechno staral, neopustím svůj dům a život!" Zahodil pohrdavě batoh a otočil se zády.
"Přestaň!" Chytil ho nelítostně muž za zápěstí a násilím otočil zpět k sobě.
"Pust!"
"Právě pro tohle jsou důležité tvé vzpomínky, proto, že je nemáš, myslíš jen na sebe a svůj současný život, který ani není skutečný, ty ani neexistuješ! Tohle nejsi ty!" Vykřikl pobouřeně nad takovým chováním. Nemohl se stále vyrovnat s faktem, že duši jeho drahé princezny potlačuje tělo nějakého spratka, který nechce zapomenout na falešně vytvořený život, do kterého byl uvržen jen jako postava. Nevýznamný život jednoho člověka v porovnání s hodnotou duše, která může zachránit osudy miliard dalších.
"Drž hubu! Co ty o tom víš!" Bránil chlapec, který odmítal poslouchat řeči jako že není, neexistuje. Jeho život byl už tak dost zoufalým a promarněným, než aby potřeboval další podobné věci slyšet.
"Stále nechceš chápat, že tvůj skutečný život je úplně jiný, žiješ v pouhé iluzi, tohle je jen tupá náhražka, která nám má přesně takhle zabránit vyhrát!"
"Koho to zajímá? Možná máš pravdu, možná už žádnou princeznu zpět nepřivedeš. Třeba už nechce prožívat tyhle životy, JÁ NECHCI! Já vím přesně kým jsem a nedonutíš mě pochybovat-"
Jeho slova přerušilo prudké cuknutí, Masamune znovu namířil jeho obličej tak, aby se mu mohl dívat zpříma do očí.
"Jsi princezna Yoshi, cítím z tebe na dálku její horkokrevnou povahu a hrdost. Stačí mi jediný pohled a vím, že jsi to ty, ať říkáš co chceš," po těch slovech jej pustil.
Asahina zacouval o několik kroků, div neupadl. Naštvaně vydechoval, srdce mu bušilo jako splašené v návalu rozčilení a cítil jak se mu třesou dlaně. Něco na tom člověku bylo děsivě přesvědčivé.
"Poslechni, jak moc ti na ní- mě záleží, když chceš tohle dělat pokaždý znovu? Proč se na to jednoduše nevykašleš, nejdeš taky pro jednou žít normální život a nezkusíš to třeba za pár století. Sám jsi řekl, že ti nedělá problém ji pokaždé najít, ne? Nemusíš se bát, že ji ztratíš," pronesl ve snaze zbavit se ho.
"Copak jsi to nepochopil? Nemám nekonečně pokusů a mám opravdu dobré důvody, proč chci, aby tohle skončilo. Celý svět upadne do zkázy, pokud nevyhrajeme nemůžu mrhat šancemi," naléhal na něj Masamune.
"A to tě nikdy vážně ani na chvíli nenapadlo, abys zůstal člověkem, kterým ses narodil?"
"Jako bych mohl, kolikrát jsem ti vysvětloval, že to není tak úplně dobrovolné, já nemůžu zapomenout, to je mým prokletím," pomyslel si.
"Nejsem na tom jako ty, moje vzpomínky se vrací rychle, už v pouhém dětství, pamatuji si všechno a vím, co musím udělat. Nemohu přestat, nedokážu se jednoduše odloučit od svého osudu," odpověděl nakonec.
"Tse, co když s tebou nepůjdu?"
"Pak oba brzy zemřeme a zrodíme se jinde, znovu a tohle celé začne s dalším, o něco těžším začátkem. Jeho cílem je zabít tebe, od chvíle kdy jsem tě našel, už nemůžeš mít zpět svůj nynější život," nekompromisní a krutá pravda.
"Pak doufám, že budeme mít tohle brzo za sebou, žádám o od tebe," upřel panovačný pohled na muže před sebou, zatím co sahal znovu po batohu, do kterého si hodlal zabalit.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Aki Aki | E-mail | Web | 2. prosince 2016 v 12:24 | Reagovat

Skvelý dielik, čím ďalej je to zaujímavejšie. Veľmi sa mi páči Masamune je taký neoblomný a vytrvalý.Dúfam,že už máš pripravené pokračovanie.

2 Rrepair lFow Rrepair lFow | E-mail | Web | 29. května 2017 v 11:11 | Reagovat

You can trust it, it’s firsthand information.

3 Mossi N lFow Mossi N lFow | E-mail | Web | 18. června 2017 v 18:43 | Reagovat

I have to check what the kids are up to.

4 Arleneglync Arleneglync | E-mail | 21. července 2017 v 23:50 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

XRumer20170721

5 Arleneglync Arleneglync | E-mail | 22. července 2017 v 14:42 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170721

6 EssayErudite EssayErudite | E-mail | Web | 26. července 2017 v 12:49 | Reagovat

Essay writing Service - EssayErudite.com

We value excellent academic writing and strive to provide outstanding <a href=https://essayerudite.com>essay writing services</a> each and every time you place an order. We write essays, research papers, term papers, course works, reviews, theses and more, so our primary mission is to help you succeed academically.

Don't waste your time and order our <a href="https://essayerudite.com/" />essay writing service</a> today!

7 AaauceCheve AaauceCheve | E-mail | Web | 29. července 2017 v 14:13 | Reagovat

Segway Verona offers tours that make sure you will enjoy a fun and immerse experience of our beloved city. We combine Segway, our innovative way of transportation, with tours in the historical city centre. Through our explorations of 1 or 2 hours, we will bring you to the most breathtaking spots, so that, if you do not stay long in Verona, we make sure that you see all of the unmissable sights!

Segway is really easy to use! It is so intuitive that it feels like an extension of the human body. To understand why, consider this: if you stand up and lean forward, so that you are out of balance, you will intuitively put your leg forward. Segway works the same way: to move forward or backward, the rider just leans slightly in such direction, and Segway will follow your movements. It is also easy to turn right or left, since the rider just has to push respectively Segway’s handlebar.

Segway is safe. Anyone over the age of 12 can join our tours, except for pregnant women. Apart from these cathegories, we encorage people of every age to try Segway, because this self-balancing object can really make your experience in Verona much more delightful! In fact, if it is hot, you will enjoy some fresh air and avoid to sweat; if it is cold, you will have the possibility of staying outside the least possible time. It is proved that our 2 hours tours show you what you will see in 6 hours walking!

All the tours start with a little training on how to use Segway, because for us safety is the priority. However, we experienced that it takes just a little practice to master on Segway! There are no required skills and, in particular, no need to be able to bicycle. There will always be a tour leader with you, guiding the whole group, so that you can enjoy the view and the tour of Verona. Audioguides (available in different languages) will provide the information you need to fully comprehend the history and architecture of our main monuments, squares and buildings.

In particular, our 2 hours tour will show you: Piazza Bra, one of the biggest squares in Italy, with the Arena, the famous Roman amphitheatre; we will then take Via Oberdan in order to see Portoni Borsari, one of the ancient entrance of the Roman city; we will firstly explore Piazza Erbe and secondly Piazza Dei Signori, two squares full of symbols and buildings with enchanting beauty, and then see Arche Scaligere. Heading to the Duomo, Verona’s Cathedral, we will pass by Santa Anastasia, next to the Conservatory of music; after that, we will have a break on Ponte Pietra, the bridge with the breathtaking view of the Roman Theatre and San Pietro Castle (and much more). On our way back, we will stop at Juliet’s house, so that you don’t forget to take pictures and write your names on the walls! We will conclude our tour with Castelvecchio, the Scaligeri castle and enjoy its amazing view of Verona.

People who went on tours with us really appreciate our flexibility: we do not have fixed tour’s hours, so we can arrange the time that fits the best. Moreover, we try to adjust the path according to your preferences, spending less time on spots you have already seen and dedicate more on your favourite sights. Read what people say about us on tripadvisor...

So, if you want to make the most out of your time in Verona, contact us or stop by our office!

OFFICE HOURS: Monday to Saturday (only closed on Sunday) from 10 am to 5 pm.

DIRECTIONS: We are located in Piazza Cittadella 11b, very close to Piazza Bra, the main square with the Arena.

From Piazza Bra you can arrive at our office on foot (3 minutes): pass under the arch of the gateway with the big clock (Portoni della Bra) and walk through Corso Porta Nuova for approximately 100

https://veronasegwaytours.com/

8 SandyDig SandyDig | E-mail | Web | 31. července 2017 v 17:34 | Reagovat

http://www.copic-sketch.ru - интерьер маркерами

9 MariaDew MariaDew | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 16:19 | Reagovat

Хотели бы разнообразить сексуальную жизнь? Добиться новых ощущений помогут эротические товары

Один из самых востребованных методов достичь ярких ощущений – <a href="https://afroditalove.ru/category/vibromassazher-vibrator/">купить вибратор</a>. С его помощью достаточно легко добиться стимуляции особо чувствительных зон и точек на теле. Только не используйте его в одиночку, доверьтесь своей второй половине. Это хорошо укрепит вашу эмоциональную и физическую связь и позволит стать более открытыми и раскованными друг с другом.</p>
Также среди игрушек для взрослых распространены эрекционные кольца, наручники, стимуляторы и смазки. Начните с чего-нибудь одного, не бойтесь попробовать разные варианты, и вы обязательно найдете то, что придется по душе вам обоим.</p>
Стоит отметить: <a href="https://afroditalove.ru/category/prezervativy/">купить презервативы</a>, фаллоиммитаторы, вакуумные помпы, <a href="https://afroditalove.ru/category/vaginalnye-shariki/">вагинальные шарики</a>, и другие игрушки для взрослых вы сможете в интернет-магазине «Афродита» (afroditalove.ru).</p>

10 Donaldres Donaldres | E-mail | 10. srpna 2017 v 4:37 | Reagovat

Кому нужна скидка на тдску кейтаро keitarotds.ru
- вот промо код R2U7-WFFY-GFAT
Для тех, кто в танке - кейтаро нужен для упрощения работы и увеличения заработка в несколько раз.
Допустим у вас есть свой сайт или страница в соц.сетях, где можно оставить ссылку, по которой будут переходить пользователи.
Но чтобы выжать из всех переходов 100% прибыли, нужно каждой аудитории показывать свою страницу, например мобильных пользователей отправлять на одну страницу, дектоп на другую, пользователей из России на третью, из буржа на четвертую и т.д. Фильтров множество и настроить их можно за пять минут. Но самое главное, можно всех отправлять на одну ссылку, а кейтаро сам распределит кого куда по вашему желанию. Конверт возрастает в 2 раза. Пользуйтесь на здоровье!

11 Leeannpruth Leeannpruth | E-mail | 10. srpna 2017 v 21:11 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck!

XRumer201708c

12 Dol33larer Dol33larer | E-mail | 12. srpna 2017 v 20:21 | Reagovat

<b>Добро пожаловать на наш сайт</b>
<b>V.I.P. Услуги
OpenVPN
DoubleVPN Service
Proxy/Socks Service</b>
<a href=http://0.00000007.ru/2#677Q2aYHHZ>
<img>http://0.00000007.ru/3#ZY0zrxe59G</img>
</a>
------------------------
Неизменно огромное количество socks и proxy серверов online
на сегодняшний день: 33557 IP в 198 странах
<b>Высокая анонимность - мы гарантируем, что наши эксклюзивные прокси сервера на все сто процентов анонимны</b>
(тоесть не ведут логов и не видоизменяют<b> http заголовки)</b>

Шифрация траффика до сокс сервера, собственные технологии туннелирования траффика!
Сверхнадёжная защита IP и всех без исключения соединений без применения VPN
Возможность защищённого соединения с сокс серверами включена на всех тарифах! Скрыть или поменять свой IP можно 2-я кликами мыши.

<b>Совместимо с Windows 2k/2k3/XP/Vista/Seven/Win8
Совместимо с MacOS, Linux, BSD (100% работоспособность через WINE)
Совместимо с любыми виртуальными машинами</b>

Безусловно САМЫЕ доступные цены на безлимитный доступ при самом высоком качестве
Наше правило - больше приобретаешь - меньше платишь
Возможность выбора наиболее подходящего анонимного прокси сервера - фильтрация по маске
-IP Hostname Language Uptime Country City Region-
Неизрасходованные прокси не сгорают при истечении срока действия аккуанта.
ICQ бот на абсолютно всех тарифных планах!
<b>Профессиональная техподдержка</b>
Автоматическая оплата средствами популярных платёжных систем WebMoney , PerfectMoney и BITCOIN
Полностью Анонимный VPN Сервис
Доступ по защищённому https протоколу
<b>Всё что требуется для получения доступа это зарегистрироваться и произвести оплату!</b>

<a href=http://0.00000007.ru/2#VPaD80yWkV>Vip proxy</a>
__________
прокси лист россия
прокси сервер купить россия
+как обойти блокировку вк +в украине
блокировка вконтакте +в украине

13 Avia777si Avia777si | E-mail | 16. srpna 2017 v 19:03 | Reagovat

<b>Авиабилеты по РУ за 60 процентов от цены кассы.</b> по МИРУ - 50%| <b>Телеграмм @AviaRussia</b> только этот, другие не используем.

Надежно. Выгодно. Без слётов. И БЕЗ каких-либо проблем.

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!
________

билеты авиа дешево
авиакомпания s7 купить дешевые авиабилеты
купить дешевые авиабилеты онлайн официальный сайт
авиабилеты дешево купить билет +на самолет
купить билет +на самолет дешево онлайн

14 Georgecep Georgecep | E-mail | Web | 21. srpna 2017 v 15:33 | Reagovat

<a href=http://cyril-leytsihovich.ml/>mlm купить, сетевой маркетинг идея капитализма</a>

15 Assolres Assolres | E-mail | 21. srpna 2017 v 23:56 | Reagovat

Привет! Зовут меня Ассоль. Ищу знакомства.
Здесь ссылка на мои фотки http://forum.interznak.ru/profile.php?action=show&member=1791 - смотрите здесь

16 MariaDew MariaDew | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 6:19 | Reagovat

Хотите как-то разнообразить сексуальную жизнь? Добиться совершенно новых ощущений позволят игрушки для взрослых

Один из самых популярных способов достигнуть сильных ощущений – <a href="https://afroditalove.ru/category/vibromassazher-vibrator/">купить вибратор</a>. С его помощью достаточно проcто добиться стимуляции особо чувствительных зон и точек на теле. Только не используйте его в одиночестве, доверьтесь своей второй половине. Это хорошо укрепит вашу эмоциональную связь и позволит стать более открытыми и раскованными друг с другом.</p>
Также среди интим-товаров распространены наручники, эрекционные кольца, различные стимуляторы и смазки. Начните с чего-нибудь одного, не бойтесь пробовать разные варианты, и вы точно найдете то, что придется по душе вам обоим.</p>
Стоит заметить: <a href="https://afroditalove.ru/category/prezervativy/">купить презервативы</a>, вакуумные помпы, <a href="https://afroditalove.ru/category/vaginalnye-shariki/">вагинальные шарики</a>,фаллоиммитаторы, и остальные <a href="https://afroditalove.ru/">секс-игрушки</a> вы сможете в интернет-магазине «Афродита» (afroditalove.ru).</p>

17 Agustinnug Agustinnug | E-mail | Web | 11. září 2017 v 22:05 | Reagovat

cbd oil for sale online and reviews cbd oil for sale online <a href=http://www.purevolume.com/listeners/rarewriter7410/posts/6765609/Cannabis+Extracts+for+Treating+Cancer>cbd oil for pain relief where to buy</a> cbd oil side effects in dogs

cbd oil for skin cancer treatment cbd oil for sale georgia <a href="http://www.academia.edu/34500740/Hemp_Milk_Health_Benefits_Nutrition_and_Side_Effects">cbd oil benefits 2016 usa</a> cbd oil for pain control

18 Avito321En Avito321En | E-mail | 29. září 2017 v 12:02 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Здравствуйте, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам надо  определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

купить аккаунты для авито с переадресацией
аккаунты авито с переадресацией на ваш номер телефона
если на авито обманули на деньги как сделать возврат денег
общий аккаунт авито
как удалить номер в аккаунте авито что делать

19 BethanyOze BethanyOze | 21. října 2017 v 2:09 | Reagovat

Hey all! Recently I have been fighting with a lot of Problems. Friends and doctors keep telling me I should consider taking meds, so I may as well <a href=http://buyviagraonline.ampedpages.com/buy-Viagra-online-9785893>link</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

20 Charlesdof Charlesdof | E-mail | Web | 23. října 2017 v 15:21 | Reagovat

Thesis Writing Service - EssayErudite.com

If you look for a trustworthy <a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis writing service</a> and want to benefit from a higher grade, your editors, proofreaders, and instructors are here to lend you a hand.
Some students afraid of hiring professional writers due to ethical issues. As a result, they fail the course due to various reasons not able to defend their degree.
You should note that there is nothing wrong with opting for a <a href="https://essayerudite.com/thesis-writing-service/" />thesis writing service</a>. EssayErudite is certainly the best place for that.

Thesis Writing Service https://essayerudite.com/thesis-writing-service/

21 BethanyDsw BethanyDsw | 29. října 2017 v 12:46 | Reagovat

My friend and I went camping the other day. It was a horrible experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random things and complained about his wakefulness. I totally told him to <a href=http://freegameshd.com/index.php?task=profile&id=218199>source</a> and deal with it.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama